Leef Totaal, een weg naar een nieuw bestaan.

In de geisoleerdheid van ons bestaan ontbreekt het ons vaak aan de middelen om te groeien.
In de media vindt je niet echt goede voorbeelden en op internet kun je iedere mening bevestigd zien die je wilt.
Intussen neemt de druk toe en groeit het leven menigeen boven de pet.
Vanuit mijn studies als regressie- en reballencingtherapeut heb ik geleerd om bepaalde problemen te verzachten, maar er miste iets.
Reflecterend op mijn eigen levenspad kwam ik tot de conclusie dat wellicht de grootste stappen het makkelijkst zijn gegaan.